معرفی دانشکده

در سال‌هاي اخير پيشرفت در زمينه‌ي مراقبت هاي پزشكي بسيار چشمگير بوده است. از جمله علل اصلي آن مي توان پيوند بين دو فضاي علمي مهندسي و پزشكي را برشمرد. با توجه به نگرشهاي گوناگون فضاي پزشكي و مهندسي، همكاري اين دو منجر به نتايج مفيد و پرثمري گرديده است.

دانشكده مهندسي‌پزشكي دانشگاه صنتعي‌اميركبير به عنوان اولين دانشكده مهندسي‌پزشكي كشور و تنها دانشكده مستقل مهندسي پزشكي در دانشگاههاي دولتي محور اصلي آموزشي- تحقيقاتي حوزه آكادميك مهندسي‌پزشكي در كشور است.

 

در بعد آموزشي دانشكده مهندسي‌پزشكي داراي سه گروه آموزشي بيوالكتريك،‌ بيومكانيك و بيومواد است كه هر سه گروه آموزشي در مقاطع تحصيلي كارشناسي، كارشناسي ارشد و دكترا به تربيت دانشجويان مشغول هستند. دانشكده مهندسي‌پزشكي به طور متوسط سالانه در حدود 120 دانشجوي كارشناسي، 131 دانشجوي كارشناسي ارشد و 23 دانشجوي دكترا در گرايشهاي بيوالكتريك، بيومكانيك، بيومواد مهندسي ورزش و مهندسي بافت پذيرش مي‌نمايد كه از لحاظ كمي و كيفي از بالاترين جايگاه آموزشي برخوردار است.  

دانشكده مهندسي پزشكي با حضور بيش از 37 عضو هيئت‌علمي تمام‌وقت به تربيت دانشجويان در زمينه‌هاي آموزشي و پژوهشي مشغول است. اعضاي هيئت‌علمي اين دانشكده فارغ‌التحصيلان كشور ايران و ساير كشورهاي دنيا هستند كه اين تنوع باعث شده است تا عمده محورهاي تحقيقاتي و آموزشي به روز دنيا مدنظر قرار گيرند. 

 

تاریخچه دانشکده

در سال 1366 نخستين گام به منظور ايجاد رشته مهندسي پزشكي با پروژه دست سيبرنتيكي و تاسيس آزمايشگاهمهندسي پزشكي در دانشكده مهندسي برق دانشگاه صنعتي اميركبير برداشته شد. اين پروژه به سرپرستي دكتر هاشمي‌گلپايگاني، همكاري استاداني ديگر از دانشگاههاي مختلف، دانشجويان مقاطع كارشناسي، ارشد و دكترا در سال 1368 موفق به دريافت جايزه اول جشنواره خوارزمي گرديد. در ادامه‌ي فعاليتهاي آزمايشگاههاي مهندسي پزشكي، توسعه پروژه دست سيبرنتيكي و پروژه شبكه‌هاي عصبي شروع گرديد و در اين ارتباط، بسياري از دانشجويان مقاطع كارشناسي،‌كارشناسي ارشد و دكترا پروژه‌هاي خود را در اين آزمايشگاه به انجام رسانيدند و مقالات زيادي از فعاليتهاي آنان در داخل و خارج از كشور منتشر گرديد.

 

در سال 1371 اولين دانشكده مهندسي پزشكي ايران در دانشگاه صنعتي اميركبير با دوره‌هاي كارشناسي ارشد و دكتري بيوالكتريك، بيومكانيك و بيومواد، بنيان نهاده شد. در سال 1374 دوره كارشناسي بيوالكتريك، در سال 1381 بيومكانيك و بيومتريال، در سال83 كارشناسي ارشد مجازي مديريت فن آورياطلاعات پزشكي و 1386 بيومواد و در سال 1387 كارشناسي ارشد مهندسي ورزش و مهندسي بافت در اين دانشكده داير گرديد.

 

امروزه در مجموع با3304 دانشجو فارغ التحصيل و793 دانشجو فعال افتخار تربيت نيروهاي انساني كشور را دارد

 

 

افتخارات دانشکده

افتخارات 

دکتر محمدرضا هاشمي گلپايگاني 

.

كسب مقام دوم در زمينه تحقيقات مهندسي پزشكي در اولين دوره جشنواره خوارزمي. نام طرح «سيستم تجزيه و تحليل كننده سيگنال الكتروكارديوگرام» نام دانشجو: مهيار زرتشتي كرماني

.

كسب مقام اول بهترين محقق و پژوهشگر در سومين جشنواره خوارزمي نام طرح «پروژه دست سيبرنتيكي تهران»

.

منتخب بهترين محقق سازمان اكو

.

همكاري سه عضو هسته قطب در كميته تخصصي اختراعات و ابداعات سيزدهمين جشنواره تحقيقاتي علوم پزشكي رازي. رياست اين كميته نيز بر عهده يكي از اعضاء هسته بود (پروفسور محمد رضا هاشمي گلپايگاني).

.

انتخاب به عنوان استاد نمونه كشور 71-70.

 

چهره ماندگار علمي 84

  

دکتر سيدمحمد عترتي خسروشاهي

.

انتخاب كتاب ( ليزر و كاربردهاي آن در پزشكي ) به عنوان كتاب برگزيده چهاردهمين همايش معرفي كتاب برتر دانشگاهي در سال 83

 

عضو قطب مهندسي پزشكي

 

سردبير فصلنامه علمي و پژوهشي ليزر پزشكي جهاد دانشگاهي به مدت چهار سال

 

عضو هيئت تحريريه J.Phys.Exp. در سال 89

 

چاپ دو فصل در كتابهاي خارجي دعوت شده در سال 89

 

انتخاب پروژه كارشناسي به عنوان پايان نامه برتر در چهارمين جشنواره پايان نامه سال دانشجويي در سال 89

 

انتخاب كتاب زيست نانوفناوري به عنوان كتاب برتر در هفدهمين جشنواره كتاب سال دانشجويي در سال 89

 

انتخاب به عنوان رئيس پژوهشكده ليزر و اپتيك دانشگاه صنعتي امير كبير در سال 88

 

انتخاب به عنوان رئيس موسسه غير انتفاعي-غير دولتي معصوميه قم

 

دکتر سيامک نجاريان

.

استاد نمونه دانشكده مهندسي پزشكي بابت فعاليت هاي علمي در دانشكده مهندسي پزشكي، دانشگاه صنعتي اميركبير- سال 1378

 

استاد نمونه پژوهشي دانشكده مهندسي پزشكي بابت كتب و مقالات منتشر شده در دانشكده مهندسي پزشكي، دانشگاه صنعتي اميركبير - سال 78

 

بهترين مقاله علمي-پژوهشي بابت كيفيت تحقيق در نهمين كنفرانس مهندسي پزشكي، دانشگاه علم و صنعت ايران - سال 1378

 

ليست شدن اسم و مشخصات به عنوان يكInternational Scientist در كتاب Who’s Who in America بابت موفقيت هاي علمي كسب شده سال 1998

 

استاد نمونه كشور بابت موفقيت هاي علمي-پژوهشي در وزارت علوم تحقيقات و فنآوريسال 1385

 

برگزيده رتبه اول دوازدهمين جشنواره تحقيقاتي رازي در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي سال 1385

 

تقدير نامه بابت سخنران كليدي در پانزدهمين كنفرانس بين المللي مهندسي مكانيك در ايران در وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و انجمن مهندسي مكانيك ايران سال 1386

 

تقدير نامه در جشن فارغ التحصيلي ورودي هاي 82 ، دانشكده مهندسي پزشكي، دانشگاه صنعتي اميركبير سال 1386

 

تقدير نامه بابت بالاترين امتيازات مقالات پژوهشي دانش آموخته تحت سرپرستي در مقطعكارشناسي در دانشكده مهندسي پزشكي، دانشگاه صنعتي اميركبير سال 1386

 

پژوهشگر نمونه دانشگاه صنعتي اميركبير - سال 1386

 

استاد افتخاري بابت سوابق علمي پژوهشي بين المللي در دانشگاه بيرمنگام انگليس - سال 2008

 

تقدير نامه بابت روز معلم در دانشگاه امير كبير سال 1386

 

استاد راهنماي پروژه برتر دانشجوئي كشور بابت استاد راهنماي پايان نامه برگزيده دانشجوئي كشور در مقطع كارشناسي ارشد در جهاد دانشگاهي كشور سال 1387

 

تقدير نامه بابت ارائه طرح طراحی، ساخت و آزمايش حسگر لامسه ای بافت نرم در جشنواره جوان خوارزمی سال 1386

 

استاد راهنماي برگزيده بابت استاد راهنماي طرح برگزيده اول در چهاردهمين جشنواره رازي (بخش جوان) در وزارت بهداشت، درمان و آموزس پزشكي سال 1387

 

پژوهشگر نمونه دانشكاه صنعتي اميركبير سال 1387

 

طرح برتر قطب مهندسي پزشكي ايران بابت استاد راهنماي طرح برتر قطب مهندسي پزشكي ايران سال 1387

 

پژوهشگر برتر فني-مهندسي كشور در نهمين جشنواره پژوهش كشور در وزارت علوم تحقيقات و فنآوريسال 1387

 

تقدير نامه بابت ارائه طرح ابزار لامسه اي هوشمند در جراحي هاي با حداقل تهاجم در وزارت علوم تحقيقات و فنآوري، سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران، بيست و دومين جشنواره بين المللي خوارزمي سال 1387

 

جايزه دوم (فيناليست) براي كتاب  “Artificial Tactile Sensing in Biomedical Engineering”, McGraw Hill Pub. Co. در Association of American Publishers2009 PROSE Award Winners

 

جايزه دوم (فيناليست) براي كتاب  “Artificial Tactile Sensing in Biomedical Engineering”, McGraw Hill Pub. Co. در دانشگاه صنعتي اميركبير سال 1388

 

استاد راهنماي پايان نامه برگزيده دانشجوئي كشور در مقطع كارشناسي ارشد  در چهاردهمين دوره جشنواره پايان نامه سال دانشجوئي كشور در جهاد دانشگاهي كشور 1389

 

استاد راهنماي برتر در گروه فني و مهندسي در چهاردهمين دوره جشنواره پايان نامه سال دانشجوئي كشور1389

 

استاد راهنماي پايان نامه برگزيده دانشجوئي دانشگاه اميركبير در مقطع كارشناسي ارشد گرايش بيومكانيك، (مربوط به سركار خانم مهندس الناز افشاري) در دانشگاه صنعتي اميركبير-سال 1389

 

 

دکتر سهيلا سلحشور کردستاني

.

محقق برتر جشنواره بين المللي خوارزمي سال 1378

 

استاد برجسته زن ايران در دانشگاه الزهرا سال 1378

 

كار آفرين ترين در طرح توليد پانسمانهاي بيولوژيك ترميم زخم در چهارمين جشنواره ملي فن آفريني شيخ بهايي - سال 1387

 

فن آفرين ترين در طرح توليد پانسمانهاي بيولوژيك ترميم زخم در چهارمين جشنواره ملي فن آفريني شيخ بهايي - سال 1387

 

كسب جايزه نوآوري و شكوفايي در بنياد علمي نخبگان - سال 1387

 

كسب جايزه نوآوري و شكوفايي در چهارمين جشنواره ملي فن آفريني شيخ بهايي-  سال 1387

 

كسب جايزه و لوح افتخار بابت استاد راهنماي برترين پايان نامه دانشجويي سال 1387

 

كسب لوح تقدير در همايش ساليانه دستاوردهاي طرح هاي صنايع نوين سال 1388

 

كسب لوح تقدير در جشنواره خلاقيت و نوآوري در صنعت و معدن سال 1389

 

دکتر عباس نصيرايي مقدم

.

كانديداي Early Career Awardدر كنفرانس بين الملليSCMR   2011

 

 

نوآوري ها و اختراعات

.

دکتر سيدمحمد عترتي خسروشاهي

.

طراحي و ساخت اولين ليزر شيميايي پالسي هيدروژن فلوريد (HF) در ايران

 

اصلاح سطح تيتانيوم ((Ti6A14V با ليزر Nd:YAG براي كاربردهاي ايمپلانت در جراحي

 

لحيم كاري پوست و عصب با ليزر ديود و ربات به صورت اتوماتيك

 

سنتز فروسيال نانوكامپوزيتي سه لايه Fe3 O4/SiO2/Au براي درمان تومور به روش ليزر - هايپرترميا

 

دکتر مهران صولتي هشجين

.

فاطمه فياض‌بخش، نويد ميرجردوي، زينب طهماسبي بيرگاني و مهران صولتي هشجين ، تهيه نانوكامپوزيت دو جزئي هيدروكسيد دوگانه لايه‌اي/ هيدروكسي‌آپاتيت و بررسي خواص آن براي استفاده در مهندسي بافت استخوان، ثبت شده به شماره 65885 در تاريخ 10/5/1389 در اداره ثبت شرکت‌ها و مالکيت صنعتي ايران.

 

صهبا مبيني، مهران صولتي هشجين و عاليه امينيان، فراورده نانوپودر هيدروكسي‌آپاتيت با استفاده از نانولوله‌هاي كربني به منظور بهبود خواص مكانيكي در جايگزيني بافت استخواني، ثبت شده به شماره 61165 در تاريخ 4/7/1388 در اداره ثبت شرکت‌ها و مالکيت صنعتي ايران.

 

امير خشه‌چي، مهران صولتي هشجين و عاليه امينيان، فراورده نانوپودر هيدروكسي‌آپاتيت با استفاده از نانولوله‌هاي كربني به منظور بهبود خواص مكانيكي در جايگزيني بافت استخواني، ثبت شده به شماره 61165 در تاريخ 4/7/1388 در اداره ثبت شرکت‌ها و مالکيت صنعتي ايران.

 

عاليه امينيان، مهران صولتي هشجين، فرهاد بخشي و ارغوان فرزادي، سنتز هيدروترمال نانوذرات هيدروكسي‌آپاتيت غيراستوكيومتري با جايگزيني سيليسيم به منظور شباهت بيشتر با هيدروكسي‌آپاتيت بيولوژيكي و كاهش زمان ترميم بافت سخت، ثبت شده به شماره 59079 در تاريخ 30/2/1388 در اداره ثبت شرکت‌ها و مالکيت صنعتي ايران.

 

ارغوان فرزادي، مهران صولتي هشجين، بهسا خوشنويس، فرهاد بخشي و عاليه امينيان ، تهيه نانوپودر كلسيم‌فسفات دوفازي به كمك مايكروويو به عنوان عامل كنترل‌شده در زيست‌تخريب‌پذيري استخوان، ثبت شده به شماره 59056 در تاريخ 30/2/1388 در اداره ثبت شرکت‌ها و مالکيت صنعتي ايران.

 

سيده سارا شفيعي، مهران صولتي هشجين، ارغوان فرزادي و زينب طهماسبي بيرگاني، تركيب نانورس آنيوني هيدروكسيد دوگانه لايه‌اي Mg/Al-Layered double hydroxide ، ثبت شده به شماره 53091 در تاريخ 6/7/1387 در اداره ثبت شرکت‌ها و مالکيت صنعتي ايران.

 

ارغوان فرزادي، مهران صولتي هشجين، بهسا خوشنويس، سيده سارا شفيعي و زينب طهماسبي بيرگاني، تركيب تري‌كلسيم‌فسفات خالص به روش اسيد-باز به عنوان عامل زيست‌تخريب‌پذير در پيوند استخوان، ثبت شده به شماره 53093 در تاريخ 6/7/1387 در اداره ثبت شرکت‌ها و مالکيت صنعتي ايران.

 

زينب طهماسبي بيرگاني، مهران صولتي هشجين، سيده سارا شفيعي و ارغوان فرزادي، داربست نانوكامپوزيتي سه‌جزئي ساخته‌شده از هيدروكسي‌آپاتيت، آلومينا و كاربيد سيليسيم به منظور استفاده در مهندسي بافت استخوان، ثبت شده به شماره 53100 در تاريخ 6/7/1387 در اداره ثبت شرکت‌ها و مالکيت صنعتي ايران.

 

مهران صولتي هشجين و فرهاد بخشي، تركيب نانوذرات هيدروكسي‌آپاتيتي غيراستوكيومتري حاوي منيزيم به روش بيوميمتيك به عنوان تسريع‌كننده ترميم استخوان آسيب‌ديده، ثبت شده به شماره 51021 در تاريخ 8/5/1387 در اداره ثبت شرکت‌ها و مالکيت صنعتي ايران.

 

مهران صولتي هشجين و آرش چگني، تهيه نانوذرات هيدروكسي‌آپاتيت براي كاربردهاي پزشكي و دارويي، ثبت شده به شماره 50528 در تاريخ 9/4/1387 در اداره ثبت شرکت‌ها و مالکيت صنعتي ايران.

 

معصومه حق‌بين نظرپاك، مهران صولتي هشجين و فتح‌اله مضطرزاده، ساخت قطعه هيدروكسي‌آپاتيت براي كاربرد پزشكي، ثبت شده به شماره 47294 در تاريخ 1/2/1387 در اداره ثبت شرکت‌ها و مالکيت صنعتي ايران.

 

مهرناز سالاريان، مهران صولتي هشجين و زيارتعلي نعمتي كري بزرگ، تهيه نانوذرات هيدروكسي‌آپاتيت با مورفولوژي روبان‌مانند مشابه استخوان طبيعي، ثبت شده به شماره 43673 در تاريخ 7/8/1386 در اداره ثبت شرکت‌ها و مالکيت صنعتي ايران.

 

مهرناز سالاريان، مهران صولتي هشجين و زيارتعلي نعمتي كري بزرگ، تهيه نانوذرات هيدروكسي‌آپاتيت با مورفولوژي گل قاصدك‌مانند با تركيب و اندازه ذرات مشابه استخوان طبيعي، ثبت شده به شماره 43674 در تاريخ 7/8/1386 در اداره ثبت شرکت‌ها و مالکيت صنعتي ايران.

 

پرستو كيوانفر، مهران صولتي هشجين، اسماعيل صلاحي و محمد پازوكي ، ساخت تراشنده سراميكي بر پايه كامپوزيت آلومينا-زيركونيا، ثبت شده به شماره 42620 در تاريخ 24/6/1386 در اداره ثبت شرکت‌ها و مالکيت صنعتي ايران.

 

آزاده گودرزي، مهران صولتي هشجين و فتح‌اله مضطرزاده، تهيه نانوميله‌هاي هيدروكسي‌آپاتيت با تركيب، اندازه و مورفولوژي ذرات مشابه استخوان طبيعي، ثبت شده به شماره 39592 در تاريخ 20/1/1386 در اداره ثبت شرکت‌ها و مالکيت صنعتي ايران.

 

محمد مجملي رناني، مهران صولتي هشجين و محمد ربيعي، ساخت زخم‌بند نانوكامپوزيت هوشمند حساس به عفونت، ثبت شده به شماره 38288 در تاريخ 13/10/1385 در اداره ثبت شرکت‌ها و مالکيت صنعتي ايران.

 

مهدي كاظم‌زاده نربات، فريبا اورنگ، مهران صولتي هشجين و آزاده گودرزي، ساخت داربست كامپوزيتي هيدروكسي‌آپاتيت/ژلاتين به روش تركيبي قالب‌گيري حلال و خشك‌سازي انجمادي، ثبت شده به شماره 38094 در تاريخ 2/10/1385 در اداره ثبت شرکت‌ها و مالکيت صنعتي ايران.

.

مهران صولتي هشجين، آزاده گودرزي و مهدي كاظم‌زاده نربات،‌ تركيب پودر هيدروكسي‌آپاتيت استوكيومتري با پايداري حرارتي بالا در ابعاد نانومتري براي كاربردهاي مهندسي پزشكي، ثبت شده به شماره 38093 در تاريخ 2/10/1385 در اداره ثبت شرکت‌ها و مالکيت صنعتي ايران.

.

محمد مجملي رناني، مهران صولتي هشجين و محمد ربيعي، زخم‌بند هيدروژلي هوشمند پاسخگو به عفونت، ثبت شده به شماره 37479 در تاريخ 7/9/1385 در اداره ثبت شرکت‌ها و مالکيت صنعتي ايران.

.

معصومه حق‌بين نظرپاك، مهران صولتي هشجين، فتح‌اله مضطرزاده،‌ ساخت سيمان براشيتي حاوي داروي جنتامايسين سولفات براي كاربردهاي ارتوپدي، ثبت شده به شماره 37016 در تاريخ 21/8/1385 در اداره ثبت شرکت‌ها و مالکيت صنعتي ايران.

.

رقيه نعمتي و مهران صولتي هشجين، تهيه پودر دوفازي هيدروكسي‌آپاتيت-بتاتري‌كلسيم‌فسفات به عنوان ترميم‌كننده بافت استخوان آسيب‌ديده، ثبت شده به شماره 35923 در تاريخ 21/5/1385 در اداره ثبت شرکت‌ها و مالکيت صنعتي ايران.

.

سعيد حصارکي، فتح‌اله مضطرزاده, مهران صولتي هشجين و علي زمانيان، ساخت سيمان استخواني متخلخل با استفاده از عوامل حباب‌زا با ويژگي‌هاي جذب سريع و جايگزين شدن بافت جديد، ثبت شده به شماره 35662 در تاريخ 21/4/1385 در اداره ثبت شرکت‌ها و مالکيت صنعتي ايران.

.

سعيد حصارکي، فتح‌اله مضطرزاده, علي زمانيان و مهران صولتي هشجين، ساخت رنگينه فسفري شب‌نما با زمان پستاب طولاني از جنس ترکيبات سولفيدي، ثبت شده به شماره 35660 در تاريخ 21/4/1385 در اداره ثبت شرکت‌ها و مالکيت صنعتي ايران.

.

رقيه نعمتي، مهران صولتي هشجين و فتح‌اله مضطرزاده ، سنتز پودر ويت لوکيت (بتا- تري کلسيم فسفات) به روش حالت جامد، ثبت شده به شماره 33387 در تاريخ 12/9/1384 در اداره ثبت شرکت‌ها و مالکيت صنعتي ايران.

.

ايمان مباشرپور، مهران صولتي هشجين و اصغرکاظم‌زاده ، سنتز نانوکامپوزيت Al2O3-ZrO2 به روش سل- ژل از ZrOCl2.8H2O و AlCl3.6H2O، ثبت شده به شماره 33360 در تاريخ 8/9/1384 در اداره ثبت شرکت‌ها و مالکيت صنعتي ايران.

.

محمد پازوکي، فتح‌اله مضطرزاده، رضا سالاريان و مهران صولتي هشجين، کُرُم‌زدايي پساب‌هاي صنعتي با استفاده از برگ و ساقه شبدر در جهت کاهش آلودگي‌هاي فلزات از محيط زيست، ثبت شده به شماره 32937 در تاريخ 27/7/1384 در اداره ثبت شرکت‌ها و مالکيت صنعتي ايران.

.

ژامک نورمحمدي کوهانستاني، فتح‌اله مضطرزاده ، مهران صولتي هشجين و رضا سالاريان، ساخت شيشه‌هاي کلسيم‌فلوروآلومينوسيليکاتي مورد استفاده در سيمان‌هاي گلاس‌آيونومر با واکنش‌پذيري بالا، ثبت شده به شماره 30205 در تاريخ 1/6/1383 در اداره ثبت شرکت‌ها و مالکيت صنعتي ايران.

.

محمود ربيعي، مهران صولتي هشجين، فتح‌اله مضطرزاده و رقيه نعمتي، ساخت سيمان هيدروکسي‌آپاتيت به عنوان پرکننده استخوان، ثبت شده به شماره 30014 در تاريخ 23/4/1383 در اداره ثبت شرکت‌ها و مالکيت صنعتي ايران.

.

رقيه نعمتي، مهران صولتي هشجين، فتح‌اله مضطرزاده و محمود ربيعي، ساخت سيمان استخوان کلسيم‌فسفاتي مورد مصرف در پزشکي، ثبت شده به شماره 29998 در  تاريخ 21/4/1383 در اداره ثبت شرکت‌ها و مالکيت صنعتي ايران.

.

فتح‌اله مضطرزاده، مهران صولتي هشجين، سعيد حصارکي و رضا سالاريان، تهيه سيمان دنداني و استخواني از جنس آپاتيت- کلسيم هيدروکسيد، ثبت شده به شماره29997 در تاريخ 23/4/1383 در اداره ثبت شرکت‌ها و مالکيت صنعتي ايران.

.

رضا سالاريان، فتح‌اله مضطرزاده و مهران صولتي هشجين، ساخت پليمر اشتراکي  اکريليک- ايتاکونيک مورد مصرف در دندانپزشکي، ثبت شده به شماره 29996 در تاريخ 21/4/1383 در اداره ثبت شرکت‌ها و مالکيت صنعتي ايران.

.

سعيد حصارکي، فتح‌اله مضطرزاده، مهران صولتي هشجين و ژامک نورمحمدي، تهيه سيمان استخواني فسفات کلسيم با استفاده از مايع بيولوژيکي، ثبت شده به شماره 29995 در تاريخ 21/4/1383 در اداره ثبت شرکت‌ها و مالکيت صنعتي ايران.

.

رضا سالاريان، مهران صولتي هشجين و فتح‌اله مضطرزاده، ساخت شيشه‌هاي قليايي آلومينوسيليکاتي مورد مصرف در دندانپزشکي، ثبت شده به شماره 29683 در تاريخ 26/3/1382 در اداره ثبت شرکت‌ها و مالکيت صنعتي ايران

 

 

دکتر عباس نصيرايي مقدم

A. Nasiraei Moghaddam, M. Gharib, “Method for obtaining strain from radially-tagged magnetic resonance imaging,” Publication number: US8073523B2 (Grant date Dec 6, 2011).

 

A. Nasiraei Moghaddam, “CARDIAC MRI CURVILINEAR TAGGING,” Pending patent (WIPO Patent Application WO 2012/106574 A3 - US 20130320978Al and EP 2670302 A2