سيامک نجاريان (عضو سابق)

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی: najarian[at sign]aut[dot]ac[dot]ir

شماره تلفن:

صفحه شخصي: http://bme.aut.ac.ir/~najarian/

 • معرفي
 • سوابق تحصیلی
 • تحقيق و پژوهش
 • دروس آموزشي
 • سوابق شغلی
 • انتشارات


فوق دکترای مهندسی پزشکی (1996). واحد مهندسي پزشكي، دپارتمان علوم مهندسي، دانشگاه آكسفورد، آكسفورد، انگلستان.

دکترای تخصصی مهندسی پزشکی (1995). واحد مهندسي پزشكي، دپارتمان علوم مهندسي، دانشگاه آكسفورد، آكسفورد، انگلستان.

كارشناسي ارشد مهندسي شيمي (1369). دانشكده فني، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

كارشناسي مهندسي شيمي (1366). دانشگاه صنعت نفت، اهواز، ايران.زمینه پژوهشی


انجام طرح های تحقیقاتی به شرح زیر:

 1.  تحليل رفتار الاستوديناميک رگ آئورت با استفاده از تئوريهاي پوروالاستيسيته و دوفاز (1380-1379).
 2. طراحي و ساخت نمونه صنعتي اتوماتيك شناخت اورام در دام  با استفاده از تغييرات هدايت الكتريكي (1384-1379).
 3. تدوین و راه اندازی مقطع کارشناسی مهندسی پزشکی (گرایش بیومتریال) (1382-1381).
 4. تدوين و راه اندازي دوره دكتراي مشترك با دانشگاههاي خارج از كشور (1381-1380).
 5. طراحي و ساخت حسگرهاي  گوناگون لامسه اي و كاربرد آنها در مهندسي پزشكي (1384-1382).
 6. تهيه و تدوين استاندارد كاشتني هاي جراحي-تجزيه و تحليل و بازيابي كاشتني هاي جراحي- بازيابي و جابجائي (1384-1383).
 7. تهيه و تدوين استاندارد  كاشتني هاي جراحي- سيستم هاي فلزي نيل داخل كانالي-ويژگيها (1384-1383).
 8. تهيه و تدوين استاندارد  كاشتني هاي جراحي- سيستم هاي فلزي نيل داخل كانالي-اجزائ قفل شونده (1384-1383).
 9. تهيه و تدوين استاندارد  كاشتني هاي جراحي- سيستم هاي فلزي نيل داخل كانالي-اندازه گيري قطر اجزاء اتصال دهنده و برقوزن(1384-1383).
 10. طراحي و تهيه يك بانك اطلاعاتي با قابليت جستجوي بالا براي كتب، مقالات، كنفرانس ها و مجلات مهندسي پزشكي (1384-1383).
 11. طراحي، ساخت و تست in-vitro پالسر الكترومكانيكي فرآيند پلاسمافريزيس غشائي (1379).
 12. طراحي  يك سنسور قابل انعطاف،  قابل استفاده در جراحي رباتيك (1384-1382).
 13. يك مدل تركيبي جديد براي مشخص نمودن ژن ها در زنجيره دي.ان.اي (1383-1381).
 14. مدلسازي رياضي تغيير شكل بافت بيولوژيكي در تماس مصنوعي (1384-1383).
 15. مدلسازي اثرات فاكتورهاي گوناگون بيومكانيكي بر روي عملكرد ستون فقرات (1383-1380).
 16. تشخيص خاصيت كمپليناس يك بافت بيولوژيكي بوسيله نگاشت لمسي (1383-1382).
 17. طراحي و ساخت يك LCD  گرافيكي براي نمايش سيگنالهاي حياتي (1379).
 18. آناليز خواص لامسه اي دست انسان به عنوان يك مدل بيولوژيكي براي بهبود طراحي سنسورها (1384-1383).
 19. طراحي، ساخت و تست دستگاه تشخيص قطع تنفس نوزاد (1379-1378).
 20. طراحي، ساخت و مدل سازي يك گراسپر هوشمند قابل استفاده در جراحي هاي آندوسكوپي
 21. تهيه و تدوين استاندارد كاشتني هاي جراحي- سايش پروتز هاي كامل مفصل زانو، پارامترهاي بارگذاري و جابجائي براي دستگاههاي آزمون سايش همراه با كنترل بار و شرائط محيطي مرتبط با آزمون(1385-1383).
 22. تهيه و تدوين استاندارد كاشتني هاي جراحي- سايش پروتز هاي كامل مفصل زانو، روش هاي اندازه گيري (1386).
 23. مجري اصلي تهيه، تدوين و تصويب گرايش مهندسي ورزش به عنوان يك گرايش جديد از مهندسي پزشكي (1386).
 24. يكي از مجريان تهيه، تدوين و تصويب گرايش مهندسي بافت به عنوان يك گرايش جديد از مهندسي پزشكي (1386).
 25. مجري اصلي تهيه، تدوين و تصويب بازنگري دوره دكتراي مهندسي پزشكي در سه گرايش بيوالكتريك، بيومكانيك و بيومتريال (1386).
 26. يكي از مجريان تصويب طرح مهندسي بيومتريال مجازي (1386).
 27. طراحي، ساخت و مدلسازي رياضي يك سنسور لامسه اي هوشمند (1386-1385).
 28.  طراحي بسته نرم افزاري براي اصلاح اطلاعات پيش از عمل سيستم هاي ناوبري قابل استفاده در جراحي مغز و اعصاب (1386-1385).
 29. طراحي يك سيستم حس كننده لامسه مصنوعي جهت تشخيص غدد زير پوستي و سرطاني با هدف تشخيص سرطان سينه  (1386-1385).
 30. تدوين برنامه پنج ساله قطب مهندسي پزشكي ايران (1387-1386).
 31. طراحي و ساخت ابزار انعطاف­پذير براي جراحي با حداقل تهاجم (1387).
 32. شبيه سازي سه بعدي جريان خون در انشقاق شريان كرونر استنت گذاري شده (1388-1386).
 33. طراحي و ساخت حسگر لامسه اي شناساگر سنگ كليه در حين جراحي لاپاراسكوپي (1387).
 34. تعيين حساسيت و ويژگي معاينه فيزيكي و دستگاه غده ياب لامسه اي در تشخيص توده هاي سينه در مقايسه با سونوگرافي به عنوان تست معيار (1387-1386).
 35. تهيه و ارزيابي سامانه رهايش كنترل شده داروي بكلوفن بر پايه كوپليمر PLGA


آزمايشگاه ها


حس لامسه مصنوعي و جراحی رباتیک

دروس ارائه شدهدروس تدریس شده


زبان تخصصي مهندسي پزشکي - پاييز ۸۹-۹۰
مباني انتقال حرارت و جرم در سيستمهاي حياتي - پاييز ۸۹-۹۰
پديده هاي انتقال حرارت وجرم درسيستمهاي حياتي - پاييز ۸۹-۹۰
حس لامسه مصنوعي در مهندسي پزشکي - پاييز ۸۹-۹۰
پروژه تحقيق - پاييز ۸۹-۹۰
سمينار ارشد آموزشي - بهار ۹۰-۹۱
زبان تخصصي مهندسي پزشکي - بهار ۹۰-۹۱
حس لامسه مصنوعي در مهندسي پزشکي - بهار ۹۰-۹۱
مباني انتقال حرارت و جرم در سيستمهاي حياتي - بهار ۹۰-۹۱
اعضاء و اندامهاي مصنوعي - بهار ۹۰-۹۱
مباني انتقال حرارت و جرم در سيستمهاي حياتي - پاييز ۹۰-۹۱
حس لامسه مصنوعي در مهندسي پزشکي - پاييز ۹۰-۹۱
زبان تخصصي مهندسي پزشکي - پاييز ۹۰-۹۱
اعضا و اندامهاي مصنوعي - پاييز ۹۰-۹۱
مقدمه اي بر رياضيات مهندسي و روش هاي محاسبات عددي - پاييز ۹۰-۹۱
پروژه تحقيق - بهار ۸۹-۹۰
مقدمه اي بر رياضيات مهندسي و روش هاي محاسبات عددي - بهار ۸۹-۹۰
روشهاي محاسبات عددي پيشرفته - بهار ۸۹-۹۰
اعضاء و اندامهاي مصنوعي - بهار ۸۹-۹۰
زبان تخصصي مهندسي پزشکي - بهار ۸۹-۹۰
مباني انتقال حرارت و جرم در سيستمهاي حياتي - بهار ۸۹-۹۰
پروژه تحقيق - بهار ۸۸-۸۹
رياضيات مهندسي پيشرفته - بهار ۸۸-۸۹
اعضا و اندامهاي مصنوعي - بهار ۸۸-۸۹
مقدمه اي بر رياضيات مهندسي و روش هاي محاسبات عددي - بهار ۸۸-۸۹
مباني انتقال حرارت و جرم در سيستمهاي حياتي - بهار ۸۸-۸۹
زبان تخصصي مهندسي پزشکي - بهار ۸۸-۸۹
اعضا و اندامهاي مصنوعي - بهار ۸۸-۸۹

.         مسؤل و نماينده كميته كتاب دانشكده مهندسي پزشكي در دانشگاه، دانشكده مهندسي پزشكي،  دانشگاه صنعتي امير كبير، 1/7/1375، 1/11/1376.

·         معاونت مالي و اداري دانشكده مهندسي پزشكي، دانشكده مهندسي پزشكي،  دانشگاه صنعتي امير كبير، 22/10/1376، 20/7/1377.

·         استاد راهنماي دانشجويان ورودي سال 1377 كارشناسي مهندسي پزشكي، دانشكده مهندسي پزشكي،  دانشگاه صنعتي امير كبير، 15/6/1377، 1/4/1381.

·         مدير گروه آموزشي بيومتريال دانشكده مهندسي پزشكي، دانشكده مهندسي پزشكي،  دانشگاه صنعتي امير كبير، 1/5/1379، 1/4/1381.

·         مدير گروه آموزشي بيومكانيك دانشكده مهندسي پزشكي، دانشكده مهندسي پزشكي،  دانشگاه صنعتي امير كبير، 1/11/1377، 1/7/1379.

·         مسؤل و مجري كميته تهيه و تدوين برنامه درسي رشته مهندسي پزشكي، گرايش توانبخشي، دانشكده مهندسي پزشكي،  دانشگاه صنعتي امير كبير، 1/5/1375، 1/5/1375.

·         مسؤل و مجري تهيه و تدوين اولين بروشور دانشكده مهندسي پزشكي، دانشكده مهندسي پزشكي،  دانشگاه صنعتي امير كبير، 3/2/1376، 3/2/1376.

·         مسؤل پيگيري بند "مشخص نمودن جايگاه فارغ التحصيلان مهندسي پزشكي" از طرف وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي، دانشكده مهندسي پزشكي،  دانشگاه صنعتي امير كبير و وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي، 12/11/1376، 1/11/1380.

·         مسؤل امور پژوهش و روابط بين الملل قطب مهندسي پزشكي ايران، دانشكده مهندسي پزشكي،  دانشگاه صنعتي امير كبير و قطب مهندسي پزشكي ايران، 1/12/1383، 1/10/ 1385.

·         مسئول تهيه و تدوين قرارداد آموزشي-پژوهشي مابين دانشگاه صنعتي اميركبير و سازمان انتقال خون ايران، دانشكده مهندسي پزشكي،  دانشگاه صنعتي امير كبير، 1/4/1376، 1/4/1376.

·         مجري اصلي طرح تدوين و راه اندازي مقطع كارشناسي مهندسي پزشكي (گرايش بيوماتريال)، دانشكده مهندسي پزشكي،  دانشگاه صنعتي امير كبير و وزارت علوم،  تحقيقات و فنآوري، 21/11/1380، 21/11/1381.

·         يكي از مجريان اصلي طرح تدوين و راه اندازي دوره دكتراي مشترك با دانشگاههاي خارج از كشور، دانشكده مهندسي پزشكي،  دانشگاه صنعتي امير كبير و وزارت علوم،  تحقيقات و فنآوري، 1/1/1380، 29/12/1380.

·         رئيس دانشكده مهندسي پزشكي،  دانشگاه صنعتي امير كبير، دانشكده مهندسي پزشكي، دانشگاه صنعتي امير كبير و وزارت علوم،  تحقيقات و فنآوري، 1/12/1384، تاكنون.

·         رئيس كميته برنامه ريزي مهندسي پزشكي در وزارت علوم،  تحقيقات و فنآوري، وزارت علوم،  تحقيقات و فنآوري، 6/8/1385، تاكنون.

·         رئيس قطب مهندسي پزشكي ايران، وزارت علوم،  تحقيقات و فنآوري، 1/10/1385، تاكنون.