آزمايشگاه ها

 
جستجو
نام آزمایشگاه نام استاد
 
 

 

 

ریز سامانه های الکترومکانیکی زیستی

سرپرست : سيدعطااله هاشمي , نبي اله ابوالفتحي

الكترونيك

سرپرست : محمد مهدی احمدی

مدار و اندازه گيري

سرپرست : علي فلاح

مدارهاي منطقي

سرپرست : فرشاد الماس گنج

مرجع

سرپرست : مهناز اسكندري

ميكروپروسسور

سرپرست : فرشاد الماس گنج

آناليز حركت

سرپرست : مصطفي رستمي

بيورباتيك

سرپرست : احمدرضا عرشي

تجهيزات پزشكي

سرپرست : محمد علي احمدي پژوه

سيستمهاي پيچيده و كنترل سايبرنتيكي

سرپرست : محمدرضا هاشمي گلپايگاني

عصبي- عضلاني

سرپرست : شهريار غريب زاده

فيزيولوژي

سرپرست : شهريار غريب زاده

قلب و عروق

سرپرست : محمد تفضلي شادپور

كنترل سيستم هاي بيولوژيكي

سرپرست : علي فلاح

ليزر و نانوبيوفتونيك

سرپرست : افرا حاجی زاده

مهندسي بافت

سرپرست : ایمان شعبانی

پردازش هوشمند سيگنالها و اطلاعات

سرپرست : سيدعلي سيدصالحي

پردازش گفتار

سرپرست : سيدعلي سيدصالحي , فرشاد الماس گنج