دروس ارائه شده پاييز ۸۹-۹۰

نام استاد مکان زمان توضيحات
استانداردهاي بيومتريالها محمد ربيعي (۷۳۰-۹۱۵)
اصول توانبخشي ووسائل ودستگاهها احمدرضا عرشي (۱۰۴۵-۱۲۰۰)(۱۰۴۵-۱۲۰۰)
اصول سيستمهاي راديولوژي وراديوتراپي محمد تفضلي شادپور (۱۳۳۰-۱۵۰۰)(۱۳۳۰-۱۵۰۰)
الکترومغناطيس احد توکلي (۷۴۵-۹۱۵)(۷۴۵-۹۱۵)
الکترونيک ۱ محمدحسن مرادي (۱۰۴۵-۱۲۰۰)(۱۰۴۵-۱۲۰۰)
اناتومي وازمايشگاه شهريار غريب زاده(عضو سابق) (۱۳۳۰-۱۵۰۰)
اناتومي وازمايشگاه حميد کشوري (۱۶۳۰-۱۸۰۰)
اناتومي وازمايشگاه حميد کشوري (۹۱۵-۱۰۴۵)
بهداشت عمومي حميد کشوري (۱۳۳۰-۱۵۰۰)
خواص موادمهندسي مهران صولتي هشجين (۷۴۵-۹۱۵)(۷۴۵-۹۱۵)
ديناميک در مهندسي پزشکي مصطفي رستمي (۹۱۵-۱۰۴۵)(۹۱۵-۱۰۴۵)
رياضيات مهندسي علي فلاح (۷۴۵-۹۱۵)(۷۴۵-۹۱۵)(۷۴۵-۹۱۵)
زبان تخصصي مهندسي پزشکي سيامک نجاريان (عضو سابق) (۱۳۳۰-۱۵۰۰)
سيستم هاي کنترل خطي فرزاد توحيدخواه (۷۴۵-۹۱۵)(۷۴۵-۹۱۵)(۷۴۵-۹۱۵)
شيمي آلي محمد ربيعي (۱۳۳۰-۱۵۰۰)(۱۳۳۰-۱۵۰۰)
فرآيندشکل دهي وساخت بيومواد فتح اله مضطرزاده (۷۴۵-۱۰۴۵)
فيزيولوژي حميد کشوري (۱۵۰۰-۱۶۳۰)
فيزيولوژي شهريار غريب زاده(عضو سابق) (۱۰۴۵-۱۲۰۰)
فيزيولوژي حميد کشوري (۷۴۵-۹۱۵)
فيزيک بيومتريال سيدمحمد عترتي خسروشاهي(عضو سابق) (۱۳۳۰-۱۵۰۰)(۱۳۳۰-۱۵۰۰)