آزمایشگاه آموزشی-پژوهشی

 
جستجو
نام آزمایشگاه نام استاد
 
 

 

 

الكترونيك

سرپرست : محمد مهدی احمدی

مدار و اندازه گيري

سرپرست : علي فلاح

مدارهاي منطقي

سرپرست : فرشاد الماس گنج

ميكروپروسسور

سرپرست : فرشاد الماس گنج

فيزيولوژي

سرپرست : شهريار غريب زاده(عضو سابق)

شيمي آلي

سرپرست : محمد ربيعي