ليزر و نانوبيوفتونيك

ليزر و نانوبيوفتونيك

  • معرفي

اين آزمايشگاه در نوع خود منحصر به فرد بوده و هدف اصلي از ايجاد آن عبارتند از: طراحي و ساخت ليزرهاي پزشكي، اصلاح سطح بيومتريال، انتقال ليزري دارو، تشخيص و درمان سلول­هاي توموري (مانند طيف نگاري فلورسانس ليزري و فتوآكوستيك) لحيم­ كاري ليزري بافت، ليزر- هايپرترميا و نانوپوسته­هاي چند ساختاري، نانو فرو سيالات