ابزار دقيق و پردازش سيگنال های بیولوژیکی

ابزار دقيق و پردازش سيگنال های بیولوژیکی

  • معرفي

با تحويل و نصب سيستم‌هاي ثبت سيگنال‌هاي حیاتي در تابستان سال 1382، اين آزمايشگاه راه‌اندازي گرديد. قابل ذكر است از نظر تعداد سنسورها و همچنين سيگنال‌هاي حياتي قابل ثبت و فضاي اختصاص يافته، اين آزمايشگاه نه تنها در سطح دانشگاه‌هاي كشور بلكه در سطح ساير آزمايشگاه‌هاي مشابه منحصر به فرد مي‌باشد.

 

اصلي‌ترين بخش تجهيزات موجود در اين آزمايشگاه، سيستم ثبت سيگنال‌هاي حياتي است. اين سيستم شامل مجموعه متنوعي از مبدل‌هاي مورد استفاده براي ثبت پارامترهاي‌هاي بيولوژيکي ( ازجمله مبدل‌هاي ايزومتريک و ايزوتونيک نيرو، داينامومتر، مبدل‌هاي پيزوالکتريک فشار، مبدل pH، ترميستور و ترموکوپل، اسپيرومتر،Gas Analyzer ، Photo Plethysmograph، Laser Doppler Flowmeter،Joint Angle و ... ) و سيستم‌هاي ثبت کامپيوتري مناسب براي دريافت و ذخيره اين سيگنال‌ها است که مي‌توانند تا 16 کانال سيگنال ورودي را به طور همزمان ثبت نمايند. تجهيزات موجود در آزمايشگاه شامل 6 بلوک مرکزي از اين سيستم است که امکان کار همزمان 6 گروه مجزا را بر روي آزمايش‌هاي مختلف فراهم مي‌کند. لذا اين آزمايشگاه علاوه بر پژوهشي بودن قابليت آموزشي را هم دارا مي‌باشد. سيستم‌هاي ثبت با تعداد کانال‌هاي بالاتر، که عمدتا براي ثبت‌هاي نوار مغز تمام کانال مورد استفاده قرار مي‌گيرند نيز از جمله موارد پيش‌بيني شده براي تجهيز بيشتر آزمايشگاه مي‌باشند.

 

از امکانات موجود در اين آزمايشگاه، علاوه بر جلساتي که عمدتا براي آشنايي دانشجويان دوره کارشناسي با ابزارهاي ثبت و سيگنال‌هاي حياتي برگزار گرديده، درتهيه داده‌هاي لازم براي تعدادي از پروژه‌هاي کارشناسي، کارشناسي‌ارشد و دکتري نيز استفاده شده است. عمده‌ترين اين موارد عبارتند از:

 

    ثبت نوار قلبي (ECG) شش‌ کاناله (با استاندارد XYZ) از حدود 40 سوژه، به منظور استفاده در پروژه کارشناسي ‌ارشد با هدف تشخيص خودکار بيماري “Ventricular Late Potentials از روي نوار قلب.

 

    ثبت “ERP” سه ‌کاناله (به همراه EOG) از حدود 60 سوژه به منظور استفاده در پروژه دکتري با هدف دروغ‌سنجي با استفاده از مؤلفه شناختي .“P300”

 

    طراحي و ساخت سيستم سرعت‌سنج جريان خون با ليزر داپلر.

 

    اندازه‌گيري پارامترهاي سيستم حرکتي انسان.

 

    اندازه‌گيري غيرتهاجمي و بدون استفاده از کاف سيگنال پيوسته فشار خون.

 

    اندازه‌گيري پارامترهاي سيستم تنفسي.

 

    اندازه‌گيري سيستم‌هاي قلب و عروق (تست ورزش، فشارخون، خروجي قلبي).

 

 

نام های مشابه: پردازش سیگنال های پزشکی، پردازش سیگنال های حیاتی