رویداد

قابل توجه دانشجویان بیوالکتریک

تاريخ: ۱۳۹۸/۰۲/۲۸  ارسال کننده خبر: مهندسي پزشکي

لیست دانشجویان ممتاز فعال مهندسی پزشکی در نیمسال اول ۹۸-۹۷

تاريخ: ۱۳۹۸/۰۲/۲۵  ارسال کننده خبر: مهندسي پزشکي

نشان جدید دانشکده

تاريخ: ۱۳۹۷/۱۱/۰۲  ارسال کننده خبر: مهندسي پزشکي