اخبار

چاپ کتاب اطلس زخم، خانم دکتر سهیلا کردستانی توسط انتشارات " الزویر"

تاريخ: ۱۳۹۸/۰۲/۱۵  ارسال کننده خبر: مهندسي پزشکي

تقدیر از اساتید دانشکده مهندسی پزشکی در روز پژوهش

تاريخ: ۱۳۹۷/۱۰/۰۳  ارسال کننده خبر: مهندسي پزشکي

مجله علمی چرخ با دکتر مهران صولتی هشجین

تاريخ: ۱۳۹۷/۰۹/۲۷  ارسال کننده خبر: مهندسي پزشکي

دريافت کمدهای دانشجويی دانشکده

تاريخ: ۱۳۹۳/۰۱/۲۳  ارسال کننده خبر: مهندسي پزشکي