اخبار

تقدیر از اساتید دانشکده مهندسی پزشکی در روز پژوهش

تاريخ: ۱۳۹۷/۱۰/۰۳  ارسال کننده خبر: مهندسي پزشکي

مجله علمی چرخ با دکتر مهران صولتی هشجین

تاريخ: ۱۳۹۷/۰۹/۲۷  ارسال کننده خبر: مهندسي پزشکي

دستاوردهای اداره کل نظارت و ارزیابی تجهیزات و ملزومات پزشکی در سال ۱۳۹۵

تاريخ: ۱۳۹۵/۱۲/۲۲  ارسال کننده خبر: مهندسي پزشکي

برنامه گفتگو تنهایی زندگینامه دکتر هاشمی گلپایگانی

تاريخ: ۱۳۹۵/۱۰/۱۳  ارسال کننده خبر: مهندسي پزشکي

دريافت کمدهای دانشجويی دانشکده

تاريخ: ۱۳۹۳/۰۱/۲۳  ارسال کننده خبر: مهندسي پزشکي