اطلاعيه ها

قابل توجه دانشجویان دکتری مشمول تمدید سنوات

تاريخ: ۱۳۹۷/۱۰/۲۴  ارسال کننده خبر: مهندسي پزشکي

اطلاعیه زمان و مکان برگزاری آزمون جامع دکتری

تاريخ: ۱۳۹۷/۱۰/۱۷  ارسال کننده خبر: مهندسي پزشکي

قابل توجه دانشجویان دکتری بیومکانیک

تاريخ: ۱۳۹۶/۰۹/۱۹  ارسال کننده خبر: مهندسي پزشکي

معرفي مركز بين¬المللي زبان دانشگاه

تاريخ: ۱۳۹۶/۰۶/۱۵  ارسال کننده خبر: مهندسي پزشکي