جستجو
از
تا
 

 

 

مراسم تقدیر و تشکر از خدمات ارزنده آقای دکتر پرویز نورپناه

تاريخ: ۱۳۹۶/۰۲/۳۱  ارسال کننده خبر: مهندسي پزشکي

کارگاه تعمیر، تجهیز، راه اندازی تجهیزات بیمارستانی

تاريخ: ۱۳۹۶/۰۲/۲۶  ارسال کننده خبر: مهندسي پزشکي

اطلاعیه کارورزی

تاريخ: ۱۳۹۶/۰۲/۱۹  ارسال کننده خبر: مهندسي پزشکي

اطلاعیه پیش ثبت نام ترم آینده گروه بیوالکتریک

تاريخ: ۱۳۹۶/۰۲/۱۲  ارسال کننده خبر: مهندسي پزشکي

دستاوردهای اداره کل نظارت و ارزیابی تجهیزات و ملزومات پزشکی در سال ۱۳۹۵

تاريخ: ۱۳۹۵/۱۲/۲۲  ارسال کننده خبر: مهندسي پزشکي