جستجو
از
تا
 

 

 

آگهی دفاع از رساله دوره دكتري، خانم گلناز بغدادی

تاريخ: ۱۳۹۶/۰۶/۲۵  ارسال کننده خبر: مهندسي پزشکي

قابل توجه داوطلبان آزمون دکتری سال ۹۷-۹۶ (اعم از پذیرفته شدگان و مردودین)

تاريخ: ۱۳۹۶/۰۶/۲۵  ارسال کننده خبر: مهندسي پزشکي

معرفي مركز بين¬المللي زبان دانشگاه

تاريخ: ۱۳۹۶/۰۶/۱۵  ارسال کننده خبر: مهندسي پزشکي

آگهي دفاع از پروژه كارشناسي ارشد

تاريخ: ۱۳۹۶/۰۴/۱۳  ارسال کننده خبر: مهندسي پزشکي

مرحله دوم دعوت به مصاحبه دکتری دانشکده مهندسی پزشکی

تاريخ: ۱۳۹۶/۰۳/۳۰  ارسال کننده خبر: مهندسي پزشکي