جستجو
از
تا
 

 

 

قابل توجه دانشجویان دکتری بیومکانیک

تاريخ: ۱۳۹۶/۰۹/۱۹  ارسال کننده خبر: مهندسي پزشکي

قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری بیوالکتریک

تاريخ: ۱۳۹۶/۰۹/۱۲  ارسال کننده خبر: مهندسي پزشکي

جلسه دفاع از رساله دوره دكتري - خانم الناز افشاری

تاريخ: ۱۳۹۶/۰۹/۰۷  ارسال کننده خبر: مهندسي پزشکي

معرفی اجمالی دانشکده

تاريخ: ۱۳۹۶/۰۷/۲۲  ارسال کننده خبر: مهندسي پزشکي