جستجو
از
تا
 

 

 

انتقال دانشکده مهندسی پزشکی به ساختمان جدید

تاريخ: ۱۳۹۷/۰۹/۲۷  ارسال کننده خبر: مهندسي پزشکي

مجله علمی چرخ با دکتر مهران صولتی هشجین

تاريخ: ۱۳۹۷/۰۹/۲۷  ارسال کننده خبر: مهندسي پزشکي

آزمون جامع دکتری

تاريخ: ۱۳۹۷/۰۹/۱۹  ارسال کننده خبر: مهندسي پزشکي

برنامه هفتگی بیو الکتریک و مهندسی اطلاعات نیم سال دوم ۹۸-۹۷

تاريخ: ۱۳۹۷/۰۹/۱۹  ارسال کننده خبر: مهندسي پزشکي

پیش ثبت نام گرایش مهندسی بیومتریال

تاريخ: ۱۳۹۷/۰۹/۱۰  ارسال کننده خبر: مهندسي پزشکي