دريافت کمدهای دانشجويی دانشکده

به نام خدا

به اطلاع می رسانيم که از اين به بعد دريافت کمدهای دانشجويی دانشکده از طريق وب سايت دانشکده قابل انجام می باشد

از متقاضيان دريافت کمد تقاضا می شود بعد ازثبت نام و دريافت شماره کمد از آدرس سايت http://bme2.aut.ac.ir/box ، صفحه دريافت را پرينت گرفته و به شورا صنفی مراجعه نمائيد.

 

 

ارسال کننده خبر: مهندسي پزشکي| | تاريخ: ۱۳۹۳/۰۱/۲۳