دانلود نرم افزار و فیلم آموزش اتصال به ویدئو پروژکتور وایرلس و برد هوشمند

 برد هوشمند:

http://bme2.aut.ac.ir/smartboard/Calibration.zip

http://bme2.aut.ac.ir/smartboard/help.zip

ویدئو پروژکتور هوشمند:

جهت اتصال به ویدئوپروژکتور بصورت وایرلس ابتدا نرم افزار مربوط به سیستم عامل کامپیوتر خود را با دانلود از لینک  http://bme2.aut.ac.ir/projector/projector.zipنصب نمایید.

آیکون نرم افزار به نام Wireless Manager mobile edition 6.0 روی دسکتاپ ایجاد میشود با اجرای نرم افزار پنجره زیر ظاهر میشود:

{#myemotions_dlg.cool} 

کلید Panasonic App روی کنترل ویدئوپروژکتور را فشار دهید، ورودی ویدئوپروژکتور در حالت Panasonic Aplication  قرار میگیرد.

در سربرگ Find Projectors آدرس 192.168.200.10 را وارد نمایید و کلید جستجو را فشار دهید. ویدئوپروژکتور با نام BMEPROJ ظاهر میشود:

{#myemotions_dlg.cool} 

کلید Use را فشار دهید.

و در پنجره زیر کلید اجرا را فشار دهید، به ویدئوپروژکتور وصل میشوید.

 {#myemotions_dlg.cool}

 

 

برای اتصال از طریق موبایل و تبلت، برنامه اتصال به ویدئوپروژکتور را از طریق Google Play یا App Store با جستجوی کلیدواژه Wireless Panasonic Projector نصب نمایید.

ضميمه

ارسال کننده خبر: مهندسي پزشکي| | تاريخ: ۱۳۹۴/۰۹/۰۱