فوتون:کنفرانس مهندسی زیست پزشکی دانشکده مهندسی پزشکی

برنامه تلویزیونی پخش شده از شبکه 4 سیما درباره کنفرانس زیست پزشکی

 

http://Bme2.aut.ac.ir/congress/avc_p1.rar

 

 

 

 

 

ارسال کننده خبر: مهندسي پزشکي| | تاريخ: ۱۳۹۵/۰۹/۲۰