برنامه گفتگو تنهایی زندگینامه دکتر هاشمی گلپایگانی

برنامه تلویزیونی گفتگو تنهایی مصاحبه ایی از دکتر هاشمی گلپایگانی

http://bme2.aut.ac.ir/bmevideo/dr.GholpayeghaniTv4.mp4

 

ارسال کننده خبر: مهندسي پزشکي| | تاريخ: ۱۳۹۵/۱۰/۱۳