مرحله دوم دعوت به مصاحبه دکتری دانشکده مهندسی پزشکی

قابل توجه داوطلبان مرحله دوم دعوت به مصاحبه دکتری دانشکده مهندسی پزشکی زمان مصاحبه گرایش بیومکانیک: چهارشنبه 96/3/31 ساعت 9 صبح، مکان: دفتر ریاست دانشکده زمان مصاحبه گرایش بیوالکتریک: چهارشنبه 96/3/31ساعت 13:30 مکان: اتاق 307

ارسال کننده خبر: مهندسي پزشکي| | تاريخ: ۱۳۹۶/۰۳/۳۰