قابل توجه دانشجویان دکتری بیومکانیک

تمدید ترم دانشجویان دکتری بیومکانیک از ترم 8 به بعد، پس از ارائه گزارش دانشجویان به گروه وصرفاً با مجوز گروه امکان پذیر می باشد.

                                                                                       

                                                                                                         تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی پزشکی

ارسال کننده خبر: مهندسي پزشکي| | تاريخ: ۱۳۹۶/۰۹/۱۹