زمان و مکان مصاحبه دانشجویان دکتری ۹۷

بسمه تعالی

ضمن عرض خیر مقدم به پذیرفته شدگان مرحله اول آزمون ورودی دکتری سال 97 دانشکده مهندسی پزشکی، مکان انجام مصاحبه به شرح زیربه اطلاع می رسد:مصاحبه گرایش بیوالکتریک: دانشکده مهندسی پزشکی،  طبقه اول، دفتر ریاست دانشکده

مصاحبه گرایش بیومکانیک: دانشکده مهندسی پزشکی، طبقه دوم، اتاق سمعی بصری

مصاحبه گرایش بیومتریال: دانشکده مهندسی پزشکی، طبقه سوم، اتاق شورا

مصاحبه گرایش مهندسی بافت: دانشکده مهندسی پزشکی، طبقه همکف ، آزمایشگاه مدار و الکترونیک 

                                 " تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی پزشکی"

لیست دانشجویان را از ضمیمه دریافت نمائید

ضميمه

ضميمه

ارسال کننده خبر: مهندسي پزشکي| | تاريخ: ۱۳۹۷/۰۳/۲۳