اطلاعیه تکمیلی مصاحبه دکتری

قابل توجه دعوتشدگان به مصاحبه دکتری که در زمان مقرر با عذر موجه در جلسه مصاحبه حضور نیافته اند:

جلسه مصاحبه روز ۳ شنبه مورخ ۵-تیر-۹۷ در دانشکده مهندسی پزشکي  ساعت ۱۳برگزار می شود.

جهت هرگونه سوال با شماره تلفن ۶۴۵۴۲۳۷۴ تماس حاصل نماپید

ارسال کننده خبر: مهندسي پزشکي| | تاريخ: ۱۳۹۷/۰۴/۰۲