انتقال دانشکده مهندسی پزشکی به ساختمان جدید

 

بعد از انتقال کلاس ها و بخش آموزشی دانشکده  به ساختمان جدید به امید خدا اعضای هیئت علمی نیز به زودی به ساختمان جدید انتقال خواهند یافت.

{#myemotions_dlg.cool}

ارسال کننده خبر: مهندسي پزشکي| | تاريخ: ۱۳۹۷/۰۹/۲۷