دکتر سجاد جعفری در بین پراستنادترین پژوهشگران دنیا

بر اساس انتشار لیست نهایی پژوهشگران پراستناد دنیا در سال ۲۰۱۹، دکتر سجاد جعفری در بین پراستنادترین پژوهشگران برتر دنیا قرار گرفتند که توسط  شرکت کلاریویت آنالتیکز (ISI) هرساله به معرفی پراستنادترین پژوهشگران دنیا ( Highly Cited Researchers ) می‌پردازد.  خبر این موفقیت در خبرگزاری هایی چون مهر و سایت دانشگاه .. انتشاریافته.این موفقیت را به ایشان و خانواده مهندسی پزشکی تبریک می گوییم.ضميمه

ارسال کننده خبر: مهندسي پزشکي| | تاريخ: ۱۳۹۸/۰۹/۱۱