جلسه همکاری مشترک دانشگاه های علوم پزشکی ایران و صنعتی امیر کبیر

جلسه همکاری مشترک معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه های علوم پزشکی ایران و صنعتی امیرکبیر برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی امیرکبیر :جلسه مشترک  دانشگاه علوم پزشکی ایران ودانشگاه صنعتی امیرکبیر ۲۴ تیرماه در سالن کتابخانه مرکزی با حضور دکتر ملکوتی معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه، دکتر حسینی معاون پژوهش  و فناوری دانشگاه صنعتی امیر کبیر، مدیران دفتر معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه، دکتر نکوئیان مدیر فناوری دانشگاه و مدیران و تعدادی از شرکت های دانش بنیان دانشگاه صنعتی امیر کبیردر دانشگاه علوم پزشکی ایران برگزار شد.

دکتر ملکوتی در این جلسه گفت : برای ارتقای سطح همکاری های بین دانشگاهی و افزایش همکاری های مشترک حوزه های پزشکی، مولکولی، سلولی و ژنتیکی با حیطه های تکنولوژی و مهندسی دانشگاه ها، می بایست جلسات مشترک متعددی با دانشگاه های فنی و مهندسی فراهم شود.

سپس دکتر حسینی تودشکی  معاون پژوهش  و فناوری دانشگاه صنعتی امیرکبیر نیز در ادامه افزود  : با توجه به بستر مناسبی که معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایران برای  مراکز تحقیقاتی و پژوهشکده ها ایجاد کرده  می تواند بهترین زمینه برای همکاری مشترک و تبدیل محصول علمی به فناوری را فراهم نماید.

در این جلسه ایده پردازی، پتانسیل های موجود در هر دو دانشگاه بین گروه های مختلف پژوهشی و تحقیقاتی مطرح و توصیه های لازم در راستای ایجاد نقاط مشترک همکاری صورت گرفت.


ارسال کننده خبر: مهندسي پزشکي| تاريخ: ۱۳۹۸/۰۵/۱۴