هيات علمی

 
جستجو
نام نام خانوادگی هیئت علمی
گروه هاي آموزشي
 
 

 

 

محمدرضا هاشمي گلپايگاني

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی:hashemi_g[at sign]morva[dot]net,m[dot]r[dot]hashemig[at sign]aut[dot]ac[dot]ir

شماره تلفن:64542370(21-98+)

محمد تفضلي شادپور

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی:tafazoli[at sign]aut[dot]ac[dot]ir

شماره تلفن:2385-6454(21-98+)

فرزاد توحيدخواه

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی:Towhidkhah[at sign]aut[dot]ac[dot]ir

شماره تلفن:2363-6454 (21-98+)

محمدحسن مرادي

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی:mhmoradi[at sign]aut[dot]ac[dot]ir

شماره تلفن:2399-6454(21-98+)

فرشاد الماس گنج

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی:almas[at sign]aut[dot]ac[dot]ir

شماره تلفن:2372-6454(21-98+)

شهريار حجتي امامي

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی:semami[at sign]aut[dot]ac[dot]ir

شماره تلفن:

محمد ربيعي

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی:mrabiee[at sign]aut[dot]ac[dot]ir

شماره تلفن:2381-6454(21-98+)

مصطفي رستمي

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی:rostami[at sign]aut[dot]ac[dot]ir

شماره تلفن:2361-6454(21-98+)

سيدعلي سيدصالحي

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی:ssalehi[at sign]aut[dot]ac[dot]ir

شماره تلفن:2388-6454(21-98+)

مهران صولتي هشجين

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی:solati[at sign]aut[dot]ac[dot]ir

شماره تلفن:5679-6454(21-98+)

احمدرضا عرشي

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی:arshi@aut.ac.ir; a.r.arshi@gmail.com

شماره تلفن:2377-6454(21-98+)

شهريار غريب زاده

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی:gharibzadeh[at sign]aut[dot]ac[dot]ir

شماره تلفن:2378-6454(21-98+)

ناصر فتورائي

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی:nasser[at sign]aut[dot]ac[dot]ir

شماره تلفن:2368-6454(21-98+)

علي فلاح

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی:afallah[at sign]aut[dot]ac[dot]ir

شماره تلفن:2365-6454(21-98+)

حميدرضا كاتوزيان

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی:katoozian[at sign]engineer[dot]com , katoozian[at sign]aut[dot]ac[dot]ir

شماره تلفن:2373-6454(21-98+)

سيدعطااله هاشمي

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی:a.hashemi[at sign]aut[dot]ac[dot]ir

شماره تلفن:2369-6454(21-98+)

حامد آذرنوش

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:hamed.azarnoush@gmail.com

شماره تلفن:2398-6454(21-98+)

نبي اله ابوالفتحي

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:nabolfathi[at sign]aut[dot]ac[dot]ir

شماره تلفن:2364-6454(21-98+)

محمد علي احمدي پژوه

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:pajouh[at sign]aut[dot]ac[dot]ir

شماره تلفن:5570-6454(21-98+)

محمد مهدی احمدی

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:mmahmadi [at sign] aut.ac.ir

شماره تلفن:5573-6454(21-98+)

مهناز اسكندري

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:eskandarim[at sign]aut[dot]ac[dot]ir

شماره تلفن:2362-6454(21-98+)

رعنا ایمانی

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:r.imani@aut.ac.ir

شماره تلفن:5676-6454(21-98+)

مهدی بستان شیرین

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:bostanshirin@aut.ac.ir

شماره تلفن:2390-6454

سجاد جعفری

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:sajadjafari@aut.ac.ir ,sajadjafari83@gmail.com

شماره تلفن:+982164542398

افرا حاجی زاده

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:afra.hajizadeh[at sign]aut.ac.ir

شماره تلفن:5566-6454 (21-98+)

غلامرضا روحي

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:grouhi[at sign]uottawa[dot]ca

شماره تلفن:2380-6454(21-98+)

مهرداد ساویز

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:msaviz@aut.ac.ir

شماره تلفن:5569-6454(21-98+)

سهيلا سلحشور کردستاني

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:sskordestani[at sign]aut[dot]ac[dot]ir

شماره تلفن:2366-6454(21-98+)

عاطفه سلوك

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:atefeh.solouk[at sign]aut[dot]ac[dot]ir,atefeh.solouk[at sign]gmail[dot]com

شماره تلفن:5567-6454(21-98+)

ایمان شعبانی

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:shabani@aut.ac.ir

شماره تلفن:5571-6454(21-98+)

مهدی شفیعیان

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:shafieian@aut.ac.ir

شماره تلفن:2359-6454(21-98+)

فرناز قاسمی

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:ghassemi[at sighn]aut[dot]ac[dot]ir

شماره تلفن:2397-6454(21-98+)

اكبر كارخانه

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:a.karkhaneh@aut.ac.ir

شماره تلفن:2497-6454(21-98+)

مهران كسري

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:mkasra@aut.ac.ir

شماره تلفن:2496-6454(21-98+)

محمد معینی

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:m.moeini@aut.ac.ir

شماره تلفن:5568-6454(21-98+)

ملیکه نبئی

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:m_nabaei@aut.ac.ir

شماره تلفن:5575-6454(21-98+)

عباس نصيرايي مقدم

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:nasiraei[at sign]aut[dot]ac[dot]ir

شماره تلفن:2498-6454(21-98+)

حميد کشوري

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:keshvari[at sign]aut[dot]ac[dot]ir

شماره تلفن:2375-6454(21-98+)

سيدمحمد عترتي خسروشاهي(عضو سابق)

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی:khosro[at sign]aut[dot]ac[dot]ir

شماره تلفن:

سيامک نجاريان (عضو سابق)

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی:najarian[at sign]aut[dot]ac[dot]ir

شماره تلفن:

مرحوم منصور وفادوست (عضو سابق)

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی:vmansur[at sign]aut[dot]ac[dot]ir

شماره تلفن:--

اساتید بازنشسته

فتح اله مضطرزاده

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی:moztarzadeh[at sign]aut[dot]ac[dot]ir

شماره تلفن:2393-6454(21-98+)