نام خانوادگی سال ورود
نام مقطع
 
ردیف نام و نام خانوادگی مقطع گرايش سال ورود
1 سارا شاهي کارشناسي مهندسي پزشکي-بيوالکتريک 87
2 عرفان شيخي کارشناسي مهندسي پزشکي-بيوالکتريک 87
3 محمد عماد قدور کارشناسي مهندسي پزشکي-بيوالکتريک 89
4 رابعه كريمي مهابادي کارشناسي مهندسي پزشکي-بيوالکتريک 87
5 صدف منجمي کارشناسي مهندسي پزشکي-بيوالکتريک 87
6 شيواسادات نوابي سهي کارشناسي مهندسي پزشکي-بيوالکتريک 87
7 سحر ابراهيم مقام کارشناسي مهندسي پزشکي-بيومتريال
8 فاطمه ابراهيمي کارشناسي مهندسي پزشکي-بيومتريال
9 نگين ابراهيمي کارشناسي مهندسي پزشکي-بيومکانيک
10 ازاده ابراهيميان حسين ابادي کارشناسي مهندسي پزشکي-بيومکانيک
11 ارزو ابريشمي موحد کارشناسي مهندسي پزشکي-بيومکانيک
12 مژده ابرين کارشناسي مهندسي پزشکي-بيومتريال
13 فاطمه اجاره دار کارشناسي مهندسي پزشکي-بيوالکتريک
14 حاميد احمدي کارشناسي مهندسي پزشکي-بيوالکتريک
15 محمدامين احمدي کارشناسي مهندسي پزشکي
16 سعيد احمدي نياشهربابكي کارشناسي مهندسي پزشکي-بيوالکتريک
17 رسول احمدي پاكمنش کارشناسي مهندسي پزشکي-بيومتريال
18 پريما احمدي پوراناري کارشناسي مهندسي پزشکي-بيوالکتريک
19 نيره احمديان کارشناسي مهندسي پزشکي-بيومتريال
20 مهيار احمدپوربوشهري کارشناسي مهندسي پزشکي-بيومکانيک