افراد

افرا حاجی زاده

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی: afra.hajizadeh[at sign]aut.ac.ir

شماره تلفن: 5566-6454 (21-98+)

صفحه شخصي: http://bme2.aut.ac.ir/nbnte/index.html

  • سوابق تحصیلی

My Website

درجه:  پسا دکترا

گرایش: مهندسی‌ بافت و بیومتریال

موضوع  تز: نانوبیومواد هوشمند در مهندسی‌ بافت و سلولهای بنیادی

 دانشگاه: دانشگاه مونترال ومرکز تحقیقات ملی کانادا (NRC)- کانادا

 

{#myemotions_dlg.cool}

 

 

 

École Polytechnique de Montréal

 

{#myemotions_dlg.cool}

 

 

 

 

 National Research Council Canada, National Research Council Canada

---------------------------------------------------------------

درجه دكترا

گرایش: مهندسی‌ بافت و بیوتکنولوژی

موضوع  تز: مهندسی سطح بیومواد، طراحی و ساخت داربستای سه بعدی رگزا در مهندسی‌ بافت

دانشگاه: دانشگاه شربروک ومرکز تحقیقات سرطان دانشگاه لاوال- کانادا

{#myemotions_dlg.cool}

Université Laval

{#myemotions_dlg.cool}
University of Sherbrooke

 

---------------------------------------------------------------

درجه: كارشناسي ارشد

گرایش: مهندسي شیمی نساجی وعلوم الیاف

موضوع تز: تخریب آنزیمی پلی ساکاریدها 

دانشگاه: دانشگاه صنعتی امیرکبیر- ایران


{#myemotions_dlg.cool}

 

 

 

 

Amirkabir University of Technology

---------------------------------------------------------------

درجه: كارشناسي

گرایش: مهندسي شیمی نساجی وعلوم الیاف

موضوع تز: اثرمواد فلورسنتی روی الفینها

دانشگاه: دانشگاه صنعتی اصفهان - ايران

{#myemotions_dlg.cool}

Isfahan University of Technology