افراد

محمد علي احمدي پژوه

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی: pajouh[at sign]aut[dot]ac[dot]ir

شماره تلفن: 5570-6454(21-98+)

صفحه شخصي:

  • سوابق تحصیلی


رزومه


فرصت تحقیقاتی، آزمایشگاه کنترل محاسباتی حرکات انسان، دانشگاه جانز هاپکینز، آمریکا2010-2012

دکترای مهندسی پزشکی، گرایش بیوالکتریک، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، ایران، 1391

کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی، گرایش بیوالکتریک، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، ایران، 1385

کارشناسی مهندسی برق، گرایش کنترل، دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی، ایران، 1382