افراد

فرشاد الماس گنج

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی: almas[at sign]aut[dot]ac[dot]ir

شماره تلفن: 2372-6454(21-98+)

صفحه شخصي:

  • سوابق تحصیلی