افراد

احمدرضا عرشي

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی: arshi@aut.ac.ir; a.r.arshi@gmail.com

شماره تلفن: 2377-6454(21-98+)

صفحه شخصي: www.sportseng.com

  • سوابق تحصیلی