افراد

محمدرضا هاشمي گلپايگاني

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی: hashemi_g[at sign]morva[dot]net,m[dot]r[dot]hashemig[at sign]aut[dot]ac[dot]ir

شماره تلفن: 64542370(21-98+)

صفحه شخصي:

  • سوابق تحصیلی