افراد

حميدرضا كاتوزيان

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی: katoozian[at sign]engineer[dot]com , katoozian[at sign]aut[dot]ac[dot]ir

شماره تلفن: 2373-6454(21-98+)

صفحه شخصي:

  • سوابق تحصیلی