افراد

حميدرضا كاتوزيان

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی: katoozian[at sign]engineer[dot]com , katoozian[at sign]aut[dot]ac[dot]ir

شماره تلفن: 2373-6454(21-98+)

صفحه شخصي:

  • سوابق تحصیلی


رزومه


- دکتری مهندسی مکانیک- تخصص بیومکانیک، دانشگاه کیس وسترن رزرو، کلیولند اوهایو، امریکا، 1372.

- کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی‌تکنیک تهران)، تهران، ایران، 1367.

- کارشناسی مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی‌تکنیک تهران)، تهران، ایران، 1365.