افراد

سيدمحمد عترتي خسروشاهي(عضو سابق)

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی: khosro[at sign]aut[dot]ac[dot]ir

شماره تلفن:

صفحه شخصي:

  • سوابق تحصیلی