افراد

مهران كسري

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی: mkasra@aut.ac.ir

شماره تلفن: 2496-6454(21-98+)

صفحه شخصي:

  • سوابق تحصیلی