افراد

محمد مهدی احمدی

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی: mmahmadi [at sign] aut.ac.ir

شماره تلفن: 5573-6454(21-98+)

صفحه شخصي:

  • سوابق تحصیلی

{#myemotions_dlg.cool}