افراد

محمد ربيعي

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی: mrabiee[at sign]aut[dot]ac[dot]ir

شماره تلفن: 2381-6454(21-98+)

صفحه شخصي:

  • سوابق تحصیلی

لیسانس: مهندسی نساجی (علوم رنگ); دانشگاه امیر کبیر (پلی تکنیک تهران)

فوق لیسانس: مهندسی پلیمر (صنایع رنگ); دانشگاه امیر کبیر (پلی تکنیک تهران)

دکتری: مهندسی پزشکی (بیومتریال); دانشگاه امیر کبیر (پلی تکنیک تهران)