افراد

سيامک نجاريان (عضو سابق)

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی: najarian[at sign]aut[dot]ac[dot]ir

شماره تلفن:

صفحه شخصي: http://bme.aut.ac.ir/~najarian/

  • سوابق تحصیلی

فوق دکترای مهندسی پزشکی (1996). واحد مهندسي پزشكي، دپارتمان علوم مهندسي، دانشگاه آكسفورد، آكسفورد، انگلستان.

دکترای تخصصی مهندسی پزشکی (1995). واحد مهندسي پزشكي، دپارتمان علوم مهندسي، دانشگاه آكسفورد، آكسفورد، انگلستان.

كارشناسي ارشد مهندسي شيمي (1369). دانشكده فني، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

كارشناسي مهندسي شيمي (1366). دانشگاه صنعت نفت، اهواز، ايران.