افراد

عباس نصيرايي مقدم

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی: nasiraei[at sign]aut[dot]ac[dot]ir

شماره تلفن: 2498-6454(21-98+)

صفحه شخصي:

  • سوابق تحصیلی