افراد

غلامرضا روحي

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی: grouhi[at sign]uottawa[dot]ca

شماره تلفن: 2380-6454(21-98+)

صفحه شخصي: http://bme2.aut.ac.ir/odbl

  • سوابق تحصیلی


رزومه


دکتری مهندسی مکانیک ، تخصص : بیومکانیک، دانشگاه کلگری،
کانادا، 2006
کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک ، تخصص : بیومکانیک، دانشگاه صنعتی شریف
، ایران، 1995
کارشناسی، مهندسی مکانیک ، دانشگاه صنعتی شریف، ایران، 1991