افراد

سجاد جعفری

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی: sajadjafari@aut.ac.ir ,sajadjafari83@gmail.com

شماره تلفن: +982164542398

صفحه شخصي: https://www.researchgate.net/profile/Sajad_Jafari3/contributions/?ev=prf_act

  • سوابق تحصیلی


رزومه


 

مدرك تحصيلي

رشته تحصيلي و گرايش

تاريخ اخذ مدرك

نام مؤسسه

استاد راهنما

پايان دوره

ماه/سال

  
 

ديپلم

رياضي فيزيک

1379

دبيرستان شهید بهشتی (تيزهوشان)

کرمانشاه

-

خرداد

1379

 

 

كارشناسي

مهندسي پزشکي باليني

1384

دانشگاه امير کبير

دكتر امير همايون جعفري

شهريور

1384

 

 

كارشناسي ارشد

مهندسي پزشکي بيوالکتريک

1387

دانشگاه امير کبير

دكتر علي فلاح

دكتر امير همايون جعفري

ارديبهشت

1387

 

 

دكتری

مهندسي پزشکي بيوالکتريک

1391

دانشگاه امير کبير

دكتر سيّد محمّدرضا هاشمي گلپايگاني

شهریور

1392

 

 

 

پروژه­ های پايانی

دوره

عنوان پژوهش

استاد راهنما

 

كارشناسي

کنترل بازوي انعطاف­پذير و آونگ معکوس به روش فازي

دکتر اميرهمايون جعفري

 

كارشناسي ارشد

کنترل بازوي دومحوره قابل انعطاف به روش نوروفازي

دکتر علي فلاح

دکتر اميرهمايون جعفري

 

دکتری

ارائه يک تابع هزینه در فضاي عدم قطعيت از طریق قطع پوانکاره در تخمین پارامترهای مدل سیستم­های پیچیده

دکتر سیّد محمّد رضا هاشمی گلپایگانی