افراد

ایمان شعبانی

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی: shabani@aut.ac.ir

شماره تلفن: 5571-6454(21-98+)

صفحه شخصي:

  • سوابق تحصیلی