افراد

مهران صولتي هشجين

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی: solati[at sign]aut[dot]ac[dot]ir

شماره تلفن: 5679-6454(21-98+)

صفحه شخصي: www.mehransolati.com

  • سوابق تحصیلی

  • دکتری، مهندسی مواد، پژوهشگاه مواد و انرژی، تهران-ایران(1998).

عنوان پایان نامه: تاثیر روش سنتز پودر بر ریز ساختار و خواص هیدروکسی آپاتیت.

  • کارشناسی ارشد، مهندسی سرامیک، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران-ایران(1991).

عنوان پایان نامه:

  • کارشناسی، مهندسی سرامیک، دانشگاه علم و صنعت، تهران-ایران(1987).