افراد

محمد تفضلي شادپور

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی: tafazoli[at sign]aut[dot]ac[dot]ir

شماره تلفن: 2385-6454(21-98+)

صفحه شخصي:

  • سوابق تحصیلی