افراد

فرزاد توحيدخواه

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی: Towhidkhah[at sign]aut[dot]ac[dot]ir

شماره تلفن: 2363-6454 (21-98+)

صفحه شخصي: http://bme2.aut.ac.ir/~towhidkhah/Index.htm

  • سوابق تحصیلی


رزومه


دكتري مهندسی پزشکی، دانشگاه ساسکاچوان، کانادا، 1374


كارشناسي ارشد.مهندسی برق ،دانشگاه صنعتی امیرکبیر، ایران1367


كارشناسي.مهندسی برق ،دانشگاه صنعتی امیرکبیر، ایران1362.