miniPCR بلادرنگ

 | تاریخ ارسال: 1400/10/20 | 

miniPCR بلادرنگ

روش کار: دستگاه ترموسایکلر با روش PCR موجب تکثیرDNA وRNA می شود.اساس کار PCR،چرخه های حرارتی (گرمایی و سرمایی تکراری،ذوب DNA و تکثیر) است.اگر دی ان ای پلیمراز1 نیاز به گرم کردن داشته باشد،مواد به مدت 1-9 Min تا دمای 94-96 درجه گرم می شوند(HOT-Starting PCR).
در مرحله دناتوراسیون(denaturation)،محیط به مدت 20-30second به میزان 94-98 درجه گرم میشود.در این بخش DNA دو رشته از هم جدا شده و تولید DNA تک رشته ای میکند.
در مرحله Annealing step ،دمای واکنش به 50-60 درجه به مدت 20-40second کاهش می یابد تا DNAپلیمراز به DNAتک رشته ای الگو وصل شود(دما به طور معمول 3 الی 5 درجه کمتر از درجه ذوب پرایمر2 است).

 
سپس پلیمراز رشته مکمل الگوی اولیه را تولید می کند.پس از آخرین سیکل PCR،برای اطمینان از دو رشته ای شدن تمام DNAهای تک رشته ای،مرحله ی Final Elongation صورت می گیرد.
نتیجه ی مراحل فوق،سنتز دو مولکول جدید DNA است.سنتز DNA جدید به صورت تصاعدی پآنقدر ادامه پیدا میکند تا یکی از مواد محیط واکنش کم شود و چرخه متوقف شود.
در تمامی مراحل ذکر شده،کنترل دما در یک بازه خاص به مدت مشخص،حائز اهمیت است و توسط سنسور دماسنج(با افزایش یا کاهش ولتاژ پلتیر)انجام می شود.

پروب نشان دار:از معمول ترین آنها Taq Man  است.این پروب ها در یک سر دارای رنگ فلورسنت(مولکول گزارشگر) و در سر دیگر،دارای مولکول خاموش کننده است.اگر پروب به توالی تک رشته ای DNAهدف وصل باشد،مولکول گزارشگر خاموش است اما با شروع ساخت DNAدو رشته ای،مولکول فلورسنت از مولکول خاموش کننده جدا میشود و با جذب طیف خاصی از نور با طول موج 498nm،نور را در بازه 522nm منتشر میکند که توسط دستگاه قابل اندازه گیری و ردیابی است.
حسگر این گونه عمل میکند که با عبور نور لامپ تنگستن-هالوژن از یک فیلتر و تاباندن آن به محفظه،     مولکول های فلورسنت نور منتشر میکنند که توسط یک آینه،به سمت دوربین CCD هدایت می شود و دوربین قابلیت تشخیص این نور را دارد.

1- DNA پلیمراز: پلیمرازها دسته ای از آنزیمی‌ها هستند که زنجیره‌های بلند پلیمرها یا نوکلئیک اسیدها را سنتز می کنند. DNAپلیمراز و RNA پلیمراز نمونه هایی از این دسته آنزیم ها هستند که به ترتیب رشته های DNA و RNA را سنتز می کنند.
2- پرایمر: جزئی ضروری برای همانند سازی چراکه DNA پلیمراز،رو نویسی را از انتهای 3 پرایمر آغاز و شروع به کپی کردن رشته مقابل می کند.


پروژه mini PCR  بلادرنگ توسط آقای مهندس علی گنجعلیخانی پور انجام شده است.


دفعات مشاهده: 408 بار   |   دفعات چاپ: 65 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر