چارت سازمانیریاست دانشکده مهندسی پزشکی
دکتر اکبر کارخانه
تهران، میدان ولیعصر، خیابان حافظ،  دانشکده مهندسی پزشکی، طبقه ۶(Map)
a.karkhanehaut.ac.ir
۶۴۵۴-
۲۴۹۷(۲۱-۹۸+)

معاون آموزشی
دکتر ملیکه نبئی
تهران، میدان ولیعصر، خیابان حافظ،  دانشکده مهندسی پزشکی، طبقه ۵(Map)
m_nabaeiaut.ac.ir
۶۴۵۴-
۵۵۷۵(۲۱-۹۸+)


معاون پژوهشی و معاون تحصیلات تکمیلی
دکتر حامد آذرنوش
تهران، میدان ولیعصر، خیابان حافظ،  دانشکده مهندسی پزشکی، طبقه ۵ (Map)
azarnoushaut.ac.ir
۶۴۵۴-
۲۳۹۸(۲۱-۹۸+)

مدیر گروه بیوالکتریک و مسئول کارآموزی
دکترعلی فلاح
تهران، میدان ولیعصر، خیابان حافظ،  دانشکده مهندسی پزشکی، طبقه ۶(Map)
afallahaut.ac.ir
۶۴۵۴-۲
۳۶۵(۲۱-۹۸+)

مدیر گروه بیومکانیک
دکتر مصطفی رستمی
تهران، میدان ولیعصر، خیابان حافظ،  دانشکده مهندسی پزشکی، طبقه ۵ (Map)
 rostamiaut.ac.ir
۶۴۵۴-
۲۳۶۱(۲۱-۹۸+)


مدیر گروه بیومتریال و مهندسی بافت
دکتر رعنا ایمانی
تهران، میدان ولیعصر، خیابان حافظ،  دانشکده مهندسی پزشکی، طبقه ۸(Map)
r.imaniaut.ac.ir
۶۴۵۴-۵۶
۷۶(۲۱-۹۸+)

سرپرست سایت کامپیوتر
دکتر عاطفه سلوک
تهران، میدان ولیعصر، خیابان حافظ،  دانشکده مهندسی پزشکی، طبقه
۸(Map)
atefeh.soloukaut.ac.ir
۶۴۵۴-
۵۵۶۷(۲۱-۹۸+)


 

دفعات مشاهده: 5477 بار   |   دفعات چاپ: 607 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر