تماس با دانشکدهجهت شماره گیری مستقیم شماره های داخلی، لطفا پیش شماره ۶۴۵۴ را به شماره تلفن داخلی مربوطه اضافه نمایید.


گروه بیوالکتریک


 
محمد مهدی احمدی                      (هیئت علمی) ۵۵۷۳
محمد علی احمدی پژوه                   (هیئت علمی) ۵۵۷۰
حامد آذرنوش                               (هیئت علمی) ۲۳۹۸
فرشاد الماس گنج                          (هیئت علمی)    ۲۳۷۲
فرزاد توحیدخواه                           (هیئت علمی)       ۲۳۶۳
سجاد جعفری                              (هیئت علمی)          ۲۳
مهرداد ساویز                               (هیئت علمی)            ۵۵۶۹
سید‌علی سیدصالحی                     (هیئت علمی)   ۲۳۸۸
علی فلاح                                  (هیئت علمی) ۲۳۶۵
فرناز قاسمی                              (هیئت علمی)           ۲۳۹۷
محمد حسن مرادی                       (هیئت علمی)      ۲۳۹۹
عباس نصیرایی مقدم                     (هیئت علمی)   ۲۴۹۸
سید محمدرضا هاشمی گلپایگانی      (هیئت علمی) ۲۳۷۰


گروه بیومکانیک


 
نبی اله ابوالفتحی                          (هیئت علمی) ۲۳۶۴
مهدی بستان شیرین                      (هیئت علمی) ۲۳۹۰
محمد تفضلی شادپور                     (هیئت علمی) ۲۳۸۵
مصطفی رستمی                            (هیئت علمی) ۲۳۶۱
احمدرضا عرشی                             (هیئت علمی) ۲۳۷۷
ناصر فتورائی                                (هیئت علمی) ۲۳۶۸
حمیدرضا کاتوزیان                         (هیئت علمی) ۲۳۷۳
ملیکه نبئی                                   (هیئت علمی) ۵۵۷۵
سید عطا اله هاشمی                    (هیئت علمی) ۲۳۶۹


گروه بیومتریال ومهندسی بافت


 
مهناز اسکندری                              (هیئت علمی) ۲۳۶۲
رعنا ایمانی                                   (هیئت علمی) ۵۶۷۶
افرا حاجی زاده                              (هیئت علمی) ۵۵۶۶
شهریار حجتی امامی                       (هیئت علمی) ۲۳۶۷
محمد ربیعی                                 (هیئت علمی) ۲۳۸۱
غلامرضا روحی                              (هیئت علمی) ۲۳۸۰
عاطفه سلوک مفرد                         (هیئت علمی) ۵۵۶۷
ایمان شعبانی                               (هیئت علمی) ۵۵۷۱
مهدی شفیعیان                             (هیئت علمی) ۲۳۵۹
اکبر کارخانه                                  (هیئت علمی) ۲۴۹۷
مهران کسری                               (هیئت علمی) ۲۴۹۶
حمید کشوری                            (هیئت علمی) ۲۳۷۵
محمد معینی                              (هیئت علمی) ۵۵۶۸


کادر اداری


 
اعظم آدینی                                          (آموزش کارشناسی) ۲۳۸۳
نرگس اشرفی                               (کارشناس کامپیوتر و ارتقاء اساتید) ۵۵۷۴
مریم بابایی                                       (کارشناس امور پژوهشی)           ۲۳۷۹
مرجان فراهانی                                        (مسئول دفتر دانشکده)      ۲۳۵۰
مریم فراهانی                                     (آموزش کارشناسی ارشد)           ۲۳۸۷
فاطمه حضرتی                                       (کارشناس آموزشی)    ۲۳۸۹
رحمان رشیدی                                     (امین اموال و کارپرداز)       ۲۳۹۱
محمد علی بیات                                   (کارشناس پشتیبانی)          ۲۳۹۵
آذردخت سلطانی                                   (کارشناس آموزشی)            ۵۵۶۹
سیما طباطبایی                                      (مسئول پشتیبانی )   ۲۳۶۰
محبوبه عمادی                                    (کارشناس کامپیوتر) ۲۳۹۶
ناهید محمدی                          (کارشناس مسئول تحصیلات تگمیلی)           ۲۳۷۴
محمدرضا یاوری                                      (آزمایشگاه تجهیزات)   (۲۵)۲۳۵۲

دفعات مشاهده: 6783 بار   |   دفعات چاپ: 222 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر