تماس با دانشکدهجهت شماره گیری مستقیم شماره های داخلی، لطفا پیش شماره 6454 را به شماره تلفن داخلی مربوطه اضافه نمایید.


گروه بیوالکتریک


 
محمد مهدی احمدی                      (هیئت علمی) ۵۵۷۳
محمد علی احمدی پژوه                   (هیئت علمی) ۵۵۷۰
حامد آذرنوش                               (هیئت علمی) ۲۳۹۸
فرشاد الماس گنج                          (هیئت علمی)    ۲۳۷۲
فرزاد توحیدخواه                           (هیئت علمی)       ۲۳۶۳
سجاد جعفری                              (هیئت علمی)          ۲۳
مهرداد ساویز                               (هیئت علمی)            ۵۵۶۹
سید‌علی سیدصالحی                     (هیئت علمی)   ۲۳۸۸
علی فلاح                                  (هیئت علمی) ۲۳۶۵
فرناز قاسمی                              (هیئت علمی)           ۲۳۹۷
محمد حسن مرادی                       (هیئت علمی)      ۲۳۹۹
عباس نصیرایی مقدم                     (هیئت علمی)   ۲۴۹۸
سید محمدرضا هاشمی گلپایگانی      (هیئت علمی) ۲۳۷۰


گروه بیومکانیک


 
نبی اله ابوالفتحی                          (هیئت علمی) ۲۳۶۴
مهدی بستان شیرین                      (هیئت علمی) ۲۳۹۰
محمد تفضلی شادپور                     (هیئت علمی) ۲۳۸۵
مصطفی رستمی                            (هیئت علمی) ۲۳۶۱
احمدرضا عرشی                             (هیئت علمی) ۲۳۷۷
ناصر فتورائی                                (هیئت علمی) ۲۳۶۸
حمیدرضا کاتوزیان                         (هیئت علمی) ۲۳۷۳
ملیکه نبئی                                   (هیئت علمی) ۵۵۷۵
سید عطا اله هاشمی                    (هیئت علمی) ۲۳۶۹


گروه بیومتریال


 
افرا حاجی زاده                              (هیئت علمی) ۵۵۶۶
شهریار حجتی امامی                      (هیئت علمی) ۲۳۶۷
محمد ربیعی                                (هیئت علمی) ۲۳۸۱
عاطفه سلوک مفرد                        (هیئت علمی) ۵۵۶۷
مهران صولتی هشجین                  (هیئت علمی) ۵۶۷۹
سهیلا سلحشور کردستانی               (هیئت علمی) ۲۳۶۶
حمید کشوری                            (هیئت علمی) ۲۳۷۵


گروه مهندسی بافت


 
مهناز اسکندری                            (هیئت علمی) ۲۳۶۲
رعنا ایمانی                                 (هیئت علمی) ۵۶۷۶
غلامرضا روحی                            (هیئت علمی) ۲۳۸۰
ایمان شعبانی                             (هیئت علمی) ۵۵۷۱
مهدی شفیعیان                           (هیئت علمی) ۲۳۵۹
اکبر کارخانه                                 (هیئت علمی) ۲۴۹۷
مهران کسری                               (هیئت علمی) ۲۴۹۶
محمد معینی                              (هیئت علمی) ۵۵۶۸


کادر اداری


 
اعظم آدینی                                          (آموزش کارشناسی) ۲۳۸۳
نرگس اشرفی                               (کارشناس کامپیوتر و ارتقاء اساتید) ۵۵۷۴
مریم بابایی                                       (کارشناس امور پژوهشی)           ۲۳۷۹
فاطمه حضرتی                                     (کارشناس آموزشی)    ۲۳۸۹
رحمان رشیدی                                   (امین اموال و کارپرداز)       ۲۳۹۱
زهره امامی زاده                                 (عامل مال و حسابدار)          ۲۳۸۴
آذردخت سلطانی                                 (کارشناس آموزشی)            ۵۵۶۹
سیما طباطبایی                                (آموزش کارشناسی ارشد)   ۲۳۸۷
محبوبه عمادی                                (کارشناس کامپیوتر) ۲۳۹۶
ناهید محمدی                                   (آموزش دکتری)           ۲۳۷۴
اشرف موسوی                                  (مسئول دفتر دانشکده)      ۲۳۵۰
محمدرضا یاوری                               (آزمایشگاه تجهیزات)   (۲۵)۲۳۵۲

دفعات مشاهده: 831 بار   |   دفعات چاپ: 74 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر